Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gostyngiad ardrethi Busnes Elusennol

Gallech gael gostyngiad o hyd at 100% ar eich bil ardrethi busnes os ydych yn:

  • elusen gofrestredig
  • sefydliad di-elw

Gostyngiad elusennol

Gallech gael gostyngiad ardrethi elusennol os defnyddir eich eiddo yn bennaf at ddibenion elusennol.

I fod yn gymwys, rhaid i'r eiddo gael ei ddefnyddio gan naill ai:

  • elusen, neu ymddiriedolwyr elusen
  • clwb chwaraeon amatur cymunedol (CChAC)

Beth gewch chi

Mae gostyngiad ardrethi elusennol yn rhoi hyd at 80% oddi ar eich bil ardrethi busnes i chi.

Efallai y byddwn hefyd yn gallu ychwanegu at y gostyngiad fel nad oes rhaid i chi dalu ardrethi busnes. Gelwir hyn yn ‘gostyngiad yn ôl disgresiwn’.

Sefydliadau nid-er-elw

Gall sefydliadau di-elw wneud cais am gostyngiad ardrethi dewisol. Y mathau o sefydliadau a all elwa o hyn yw:

  • clybiau a thiroedd chwaraeon amatur
  • canolfannau a neuaddau cymunedol
  • canolfannau lles ac addysgiadol cymunedol
  • sefydliadau ieuenctid
  • grwpiau celfyddydol, cerddoriaeth, crefyddol a dyngarol

Beth gewch chi

Gallech dderbyn hyd at 100% o ostyngiad ar eich bil ardrethi busnes.

Bydd lefel y gostyngiad a roddir yn dibynnu ar y math o sefydliad.

Ymgeisiwch

Ffoniwch 01639 686843 i wneud cais.