Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Dyfarnu gostyngiad ar sail caledi

Mae gennym bwerau dewisol i ddyfarnu gostyngiad ar sail caledi i drethdalwyr busnes.

Rhaid i unrhyw ostyngiad a ddyfarnwyd ar sail caledi fod er budd talwyr Treth y Cyngor. Mae hyn oherwydd y byddant yn talu 25% o'r gost.

Gostyngiad a ddyfarnwyd ar sail caledi:

  • ni ellir ei ddyfarnu yn seiliedig ar amodau cyffredinol yr economi neu'r farchnad
  • wedi'i fwriadu fel mesur tymor byr yn unig

Mwy o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni