Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Manylion Cyswllt Caffael

Os oes angen mwy o wybodaeth neu gyngor arnoch, dylai'r rhestr ganlynol eich helpu i nodi pwy y mae angen i chi gysylltu â hwy.

Uned Gaffael Gorfforaethol

Mae'r Uned Gaffael Gorfforaethol yn ymgymryd â gwaith corfforaethol, gan gynnwys tendro, cytundebau fframwaith a rheoli contractau yn ogystal â darparu cydlyniant a chyngor canolog ar draws y cyngor.

E-bost: Corporate Procurement Unit

Manylion Cyswllt Swyddogion Unigol
Teitl Enw(cliciwch ar yr enw i anfon e-bost) Rhif ffôn

Prif Gyfreithiwr - Masnachol a Chaffael

Joanna Stevens 01639 763002
Rheolwr Caffael Corfforaethol Sarah Foster 01639 763929
Prif Swyddog Paul Duffin 01639 763927
Prif Swyddog - Polisi & Strategaeth Kieran Bailey 01639 685491
Uwch-swyddog Caffael Melanie Anderson 01639 763930
Uwch-swyddog Caffael Wayne Thomas 01639 763928
Uwch-swyddog Caffael Jonathan Gall 01639 763378

Swyddog Contractau

Alison Long 01639 763936

Cynorthwy-ydd Contractau

Nathan Murphy 01639 763739

E-gaffael

Mae'r cyngor wrthi'n cynnal adolygiad o'i systemau caffael a sut mae'n delio â'i gyflenwyr. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: 

Manylion Cyswllt Swyddog Unigol
Teitl Enw (cliciwch ar yr enw i anfon e-bost) Rhif ffôn
Swyddog Gwella Busnes e-Gaffael Kirsty David 01639 763923

Uned Gomisiynu Gyffredinol y Gwasanaethau Cymdeithasol

Yr uned gomisiynu gyffredinol sy'n ymgymryd â chomisiynu contractau'r gwasanaethau cymdeithasol, gyda chefnogaeth gan yr uned Gaffael Gorfforaethol.

Cyfeiriad:  Ysbyty Cimla, Castell-nedd SA11 3SU

Manylion Cyswllt Swyddogion Unigol
Teitl Enw (cliciwch ar yr enw i anfon e-bost) Rhif ffôn
Prif Swyddog Dros Dro - Comisiynu, Strategaeth Tai/ Digartrefedd Hayley Short 01639 686960
Uwch Rheolwr Contractau Dros Dro Andrew Budden 01639 685978
Swyddog Comisiynu Gemma Hargest 01639 763167
Swyddog Comisiynu Gill Lawson 01639 686245
Swyddog Comisiynu Paula Greenhalgh 01639 686128
Swyddog Comisiynu Andrew Potts 01639 686522

Rhestr Ddethol y Cyngor ar gyfer Contractwyr Gwaith

I gael mwy o wybodaeth am y rhestr ddethol a sut i gyflwyno cais i gael eich cynnwys, defnyddiwch y manylion isod.

Cyfeiriad: Y Ceiau, Ffordd Brunel, Parc Ynni Baglan SA11 2GG.

Manylion Cyswllt Swyddogion Unigol
Enw (cliciwch ar yr enw i anfon e-bost) Rhif ffôn
Select List 01639 686341