Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cynllun corfforaethol 2022-2027

Cafodd ‘Adfer, Ailosod, Adfywio’ ei addysgu gan farn pobl sy’n byw a gweithio yn y fwrdeistref sirol o’r camau cynharaf. Mae’r cynllun terfynol a gymeradwywyd gan y Cabinet ar 28 Chwefror 2022, yn ganlyniad chwe mis o ymgysylltu ac ymgynghori i sicrhau ei fod yn gydweithrediad rhwng y cyngor, partneriaid, busnesau, preswylwyr ac ymwelwyr â’r fwrdeistref sirol.

Mae’r cynllun yn ymdrin â’r cyfnod 2022 i 2027 ac mae’n amlinellu sut y bydd y cyngor yn ymdrin ag adfer ar ôl pandemig Covid-19 yn y tymor byr, canolig a’r tymor hirach.

Mae'n crynhoi'r cyd-destun y cafodd ei ddatblygu ynddo ac mae’n amlinellu rhaglen newid strategol y cyngor ar gyfer y pum mlynedd nesaf, sy’n cynnwys pedwar nod llesiant:  

  • Pob plentyn yn cael y dechrau gorau mewn bywyd
  • Pob cymuned yn ffynnu ac yn gynaliadwy
  • Ein hamgylchedd, diwylliant a threftadaeth leol yn cael ei fwynhau gan genedlaethau’r dyfodol
  • Mae pobl leol yn sgilgar ac yn gallu cael mynediad i swyddi gwyrdd o ansawdd uchel