Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Yn ôl ein rheolyddion

Crynodeb yr archwiliad blynyddol

Cynhyrchwyd y Crynodeb yr archwiliad blynyddol i gyfuno'r Llythyr Archwiliad Blynyddol a'r Adroddiad Gwella Blynyddol a oedd yn flaenorol yn cael eu cynhyrchu fel dogfennau ar wahân gan Archwilio Cymru er mwyn darparu crynodeb sengl o ganfyddiadau'r gwaith perfformiad ac archwilio ariannol a wnaed gan Archwilio Cymru, yn ogystal â gwaith archwilio a gynlluniwyd i'r dyfodol.