Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Adroddiad blynyddol 2019-2020

Rhaid i’r cyngor adrodd bob blwyddyn drwy ei Adroddiad Blynyddol am i ba raddau y mae’r amcanion lles a bennwyd yn ei Gynllun Corfforaethol wedi’u cyflawni. Mae’r Adroddiad Blynyddol yn bodloni’r dyletswyddau a nodir ym Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Mae’r Adroddiadau Blynyddol hwn yn rhoi darlun o’r cynnydd rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020 ar yr amcanion lles a blaenoriaethau’r ar gyfer gwelliant yn nodir yn y Cynllun Corfforaethol.