Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Sut mae'r cyngor yn gweithio

Mae'r Cyngor yn cynnwys 60 o Gynghorwyr a etholwyd yn lleol sy'n cynrychioli 34 dosbarth o Gastell-nedd a Phort Talbot. Maent yn gwneud penderfyniadau ar sut mae'r Cyngor yn cael ei redeg a sut i wella gwasanaethau lleol ar ran pobl leol. Ar hyn o bryd mae un swydd wag a fydd yn cael eu llenwi gan is-etholiad. Mae'r ffordd y mae Cynghorwyr yn gwneud penderfyniadau yn cael ei lywio gan syniadau'r pleidiau gwleidyddol y maent yn eu cynrychioli:

  • 27 Llafur Cymru
  • 19 Annibynnol
  • 11 Plaid Cymru
  • 3 Rhyddfrydwyr Coed-ffranc a’r Gwyrddion

Yr Arweinydd a'r Cabinet

Cyngor a arweinir gan Clymblaid yw Cyngor Castell-nedd Port Talbot. Arweinydd y cyngor yw'r Cynghorydd Steve Hunt a etholwyd gan y cyngor ac ef sy'n arwain y Cabinet.

Mae'r Arweinydd Dirprwy y Cyngor yw'r Cynghorydd Alun Llewelyn.

Maer a Maer Dirprwy

Maer Castell-nedd Port Talbot yw'r Cynghorydd Matthew Crowley.

Dirprwy Faer Castell-nedd Port Talbot yw'r Cynghorydd Wayne Carpenter.

Rhagor o wybodaeth am Faer Castell-nedd Port Talbot.

Pwyllgorau

Mae nifer o bwyllgorau ac mae swyddogaethau gwahanol gan bob un.

I gael rhagor o wybodaeth am bwyllgorau a phaneli, ewch i tudalennau Craffu a Gweithrediaeth.

Rheolaeth

Rheolir y cyngor a'i wasanaethau beunyddiol gan:

  • Karen Jones, Prif Weithredwr
  • Nicola Pearce, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd ac Adfywio
  • Andrew Thomas, Cyfarwyddwr Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes 
  • Andrew Jarrett, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Thai
  • Noewlyn Daniel, Cyfarwyddwr Strategaeth a Gwasanaethau Corfforaethol