Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Pwyllgorau Craffu

Y Pedwar Pwyllgor Craffu yn y Cyngor

Mae gan bob Pwyllgorau Craffu gylch gwaith penodol y maent yn gweithio oddi mewn iddo a dangosir hyn yn eu  cylch gorchwyl. Mae'r Pwyllgorau'n cynnwys Cadeirydd, Is-gadeirydd ac Aelodau Pwyllgor.

I gael rhagor o wybodaeth am waith Pwyllgor Craffu penodol a'i aelodaeth, dewiswch ef o'r rhestr isod: