Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Craffu

Y Pedwar Pwyllgor Craffu yn y Cyngor

Esbonio gwaith Craffu

Beth yw craffu? Sut mae'n gweithio? A allaf fod yn rhan ohono?

Pwyllgorau Craffu

Manylion am y pedwar Pwyllgor Craffu'r Cyngor

Blaenraglenni Gwaith

Y meysydd y mae Pwyllgorau Craffu'n bwriadu edrych arnynt dros y flwyddyn i ddod