Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Treth y Cyngor 2024-25

Y cynnydd cyffredinol yn Nhreth y Cyngor ar gyfer 2024-25 fydd 7.9%. Mae hynny’n gynnydd cyfartalog o £2.25 yr wythnos, sy'n cynnwys y canlynol:

  • taliad i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru - 1.24%
  • cymhorthdal i Celtic Leisure i redeg gwasanaethau hamdden dan do - 2.00%
  • cyfrannu at gost rhedeg gwasanaethau'r cyngor - 4.66%
Cynydd yn y Treth 2024/25 Cynydd yn y Treth 2024/25