Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gwnewch gais am Fudd-dal Tai

Mae'r cynlluniau cymorth tai a treth gyngor yn darparu help i dalu rhent a threth y cyngor i bobl ar incwm isel. gallwch fod yn gymwys ar gyfer Cymorth Tai a Threth y Cyngor hyd yn oed os ydych yn gweithio, felly beth am wneud cais heddiw - mae gennych ddim i'w golli.

Bydd y rhan fwyaf o hawliadau newydd am help tuag at gostau tai i bobl o oedran gweithio bellach yn hawliadau am gredyd cynhwysol.

Ymwelwch â safle Credyd Cynhwysol yr Adran Gwaith a Phensiynau

Gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy gysylltu â'r adran Budd-daliadau Tai:

  • trwy e-bost housing.benefits@npt.gov.ukdrwy ffonio 01639 686838 (9.30yb – 4.30yp)
  • drwy alw i mewn i'r Gwasanaeth Cwsmeriaid yn y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot (9.30yb – 4.30yp)
  • drwy alw yn y swyddfa budd-daliadau yn y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot (9.30yb – 4.30yp)