Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Amnewidiad gwasanaeth bws

Yn dilyn penderfyniad Trafnidiaeth De Cymru i stopio gweithredu gwasanaeth bws 202 & 204, mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi rhoi’r ateb dros dro hwn ar waith.

Amnewidiad Gwasanaeth Bws 202 – O Gastell-nedd i Bort Talbot & Port Talbot i Gastell-nedd

Bydd bws wennol rhad ac am ddim i bawb yn cael ei weithredu gan Forge Travel ar y llwybr hwn Dydd Llun i Dydd Gwener yn unig (gan ddechrau ddydd Llun 24 Gorffennaf tan ddydd Gwener 1 Medi). Cesglir teithwyr o’r lleoliadau isod i gyslltu â gwasanaeth 87 i Bort Talbot (gan aros yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot ar y ffordd).

I osgoi oedi hir rhwng cael eich codi a’ch cyswllt â gwasanaeth 87, glynwch wrth yr amseroedd isod os gwelwch yn dda, am y bydd y bws wennol ond yn gweithredu bob dwyawr.

O Gastell-nedd i Bort Talbot dyma’r lleoliadau a’r amseroedd codi

Lleoliad codi Amser codi
Hen Heol Llansawel 08:50 10:50 12:50 14:50 16:50
Hen Heol Parc Melyn 08:51 10:51 12:51 14:51 16:51

Lodge Cross Crown Inn

Newid yma ar gyfer gwasanaeth 87 i deithio ymlaen i Bort Talbot heibio’r ysbyty

08:55 10:55 12:55 14:55 16:55
Gwasanaeth 87 i Ysbyty Castell-nedd Port Talbot yn gadael 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00

 

Lleoliad codi Amser codi
Teras Shelone 09:07 11:07 13:07 15:07 17:07
Heol Morfa (Parc Newydd) 09:08 11:08 13:08 15:08 17:08

Stryd Glan Y Mor Street

09:11 11:11 13:11 15:11 17:11

Ysgol Gynradd Llansawel

09:15 11:15 13:15 15:15 17:15

Hen Swyddfa Bost Llansawel

Newid yma ar gyfer gwasanaeth 87 i deithio ymlaen i Bort Talbot heibio’r ysbyty

09:17 11:17 13:17 15:17 17:17
Gwasanaeth 87 i’r ysbyty’n gadael 09:22 11:22 13:22 15:22 17:22

 

Lleoliad codi Amser codi
Siopau Heol Mayberry 09:20 11:20 13:20 15:20 17:20
Llyfrgell Baglan 09:22 11:22 13:22 15:22 17:22

Ysgol Gynradd Blaenbaglan

09:25 11:25 13:25 15:25 17:25

Spar Baglan

09:27 11:27 13:27 15:27 17:27

Gorsaf Drenau Baglan

09:28 11:28 13:28 15:28 17:28

Village Road

09:29 11:29 13:29 15:29 17:29

Morrisons Baglan

09:31 11:31 13:31 15:31 17:31

Cyrraedd yr ysbyty

Newid yma ar gyfer gwasanaeth 87 i deithio ymlaen i Bort Talbot

09:34 11:34 13:34 15:34 17:34
Gwasanaeth 87 yn gadael i Bort Talbot 09:42 11:42 13:42 15:42 17:42

 

O Bort Talbot i Gastell-nedd dyma’r lleoliadau a’r amseroedd codi

Lleoliad codi Amser codi

Gwasanaeth 87 yn cyrraedd yr ysbyty o Bort Talbot

Newid yma ar gyfer y bws wennol ar gyfer y daith yn ôl

09:47 11:47 13:47 15:47 17:47
Ysbyty Castell-nedd Port Talbot 09:48 11:48 13:48 15:48 17:48

Morrisons Baglan

09:51 11:51 13:51 15:51 17:51

Village Road

09:53 11:53 13:53 15:53 17:53

Gorsaf Drenau Baglan

09:54 11:54 13:54 15:54 17:54

Spar Baglan

09:55 11:55 13:55 15:55 17:55

Ysgol Gynradd Blaenbaglan

09:57 11:57 13:57 15:57 17:57

Llyfrgell Baglan

10:00 12:00 14:00 16:00 18:00
Siopau Heol Mayberry

 

10:02 12:02 14:02 16:02 18:02
Llansawel gyferbyn â’r Hen Swyddfa Bost

10:05

12:05 14:05 16:05 18:05
Gwasanaeth 87 yn gadael o’r Hen Swyddfa Bost i Gastell-nedd 10:06 12:06 14:06 16:06 18:06
Neu 10:26 12:26 14:26 16:26 18:26

 

Lleoliad codi Amser codi
Hen Swyddfa Bost Llansawel 10:06 12:06 14:06 16:06 18:06
Ysgol Gynradd Llansawel 10:08 12:08 14:08 16:08 18:08

Stryd Glan Y Môr

10:12 12:12 14:12 16:12 18:12

Heol Morfa (Parc Newydd)

10:15 12:15 14:15 16:15 18:15

Teras Shelone

10:16 12:16 14:16 16:16 18:16

Cyrraedd Lodge Cross (Heol Ynys Maerdy)

Newid yma ar gyfer gwasanaeth 87 i deithio ymlaen i Gastell-nedd

10:17 12:17 14:17 16:17 18:17
Gwasanaeth 87 yn gadael Lodge Cross (Heol Castell-nedd) i Gastell-nedd 10:28 12:28 14:28 16:28 18:28

 

Lleoliad codi Amser codi
Lodge Cross (Heol Ynys Maerdy 10:18 12:18 14:18 16:18 18:18
Hen Heol Parc Melyn 10:22 12:22 14:22 16:22 18:22

Hen Heol Llansawel

10:23 12:23 14:23 16:23 18:23

Castle Bingo

Newid yma ar gyfer gwasanaeth 87 i deithio ymlaen i Gastell-nedd

10:24 12:24 14:24 16:24 18:24
Gwasanaeth 87 yn gadael Castle Bingo i Gastell-nedd 10:29 12:29 14:29 16:29 18:32

 

Amnewidiad Gwasanaeth Bws 204 – O Gaewathan i Gastell-nedd & O Gastell-nedd i Gaewathan

Bydd bws wennol rhad ac am ddim i bawb yn cael ei weithredu gan Select Coaches ar y llwybr hwn DDYDD LLUN i DDYDD GWENER yn unig (gan ddechrau ddydd Llun 24 Gorffennaf tan ddydd Gwener 1 Medi).

Cesglir teithwyr o’r lleoliadau isod i gyslltu â gwasanaeth 4 i Gastell-nedd.

I osgoi oedi hir rhwng cael eich codi a’ch cyswllt â gwasanaeth 87, glynwch wrth yr amseroedd isod os gwelwch yn dda, am y bydd y bws wennol ond yn gweithredu bob dwyawr.

O Gaewathan i Gastell-nedd dyma’r lleoliadau a’r amseroedd codi

Lleoliad codi Amser codi

Canolfan Gymunedol Caewathan

08:30 10:30 12:30 14:30
Heol Burrows, Rock & Fountain 08:35 10:35 12:35 14:35

Mynachlog Nedd

Newid yma ar gyfer gwasanaeth 4 i deithio ymlaen i Gastell-nedd

08:40 10:40 12:40 14:40

 

O Gastell-nedd i Gaewathan dyma’r lleoliadau a’r amseroedd codi

Lleoliad codi Amser codi

Gwasanaeth 4 yn cyrraedd Mynachlog Nedd o Gastell-nedd

Newid yma ar gyfer y bws wennol ar gyfer y daith yn ôl

09:25 11:25 15:25 16:25
Heol Burrows, Rock & Fountain 09:30 11:30 15:30 16:30

Canolfan Gymunedol Caewathan

09:35 11:35 15:35 16:35

 

Diweddariadau cyfredol

Bydd y cyngor yn parhau i weithio gyda gweithredwyr bysus lleol i ddod o hyd i ateb mwy hirdymor. Bydd diweddariadau am y gwasanaethau bysus yn cael eu postio ar www.npt.gov.uk/busupdates neu ffoniwch 01639 686868.