Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gwybodaeth i bartneriaid

Os ydych chi'n sefydliad sy'n darparu cefnogaeth i'r rhai y mae Pontio Tata Steel yn effeithio arnynt, gallwn gyfeirio o'n gwefan at y cymorth a'r gefnogaeth sydd ar gael.


Darparwch:

  • Crynodeb byr o'r cymorth sydd ar gael
  • URL y wefan y gallwn gysylltu ag ef i gael rhagor o wybodaeth

E-bost: Tatatransition@npt.gov.uk