Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Is-grŵpiau Pontio Tata Steel

Bydd yr is-grwpiau’n gyfrifol am ysgogi partneriaid lleol a chasglu gwybodaeth am amrywiaeth o raglenni cymorth, gan argymell camau gweithredu neu ymyriadau i’r Bwrdd Pontio.

Is-grŵp Pobl, Sgiliau a Busnes

Yn gyfrifol am y canlynol:

  • Cydlynu'r ymateb cyflym i gefnogi busnesau yn y gadwyn gyflenwi a gweithwyr yr effeithir arnynt
  • Datblygu cynigion ar gyfer ymyriadau cymorth busnes a phobl ychwanegol (sgiliau, ail-hyffordiant, cyflogaeth, entrepreneuriaeth) fel y bo angen

Is-grŵp Lle ac Adfywio

Yn gyfrifol am y canlynol:

  • Gweithio gyda phartneriaid lleol i ddatblygu cynllun adfywio tymor hir credadwy
  • Cyflwyno cynigion prosiect ac achosion busnes

Diweddariadau diweddaraf

Y wybodaeth ddiweddaraf am yr is-grŵpiau:

Is-grŵp Pobl, Sgiliau a Busnes

Is-grŵp Pobl, Sgiliau a Busnes

Is-grŵp Lle ac Adfywio

Is-grŵp Lle ac Adfywio