Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Amdano GGCC

Nodau

Ein cenhadaeth yw un o "Hyrwyddo Iechyd Gwell trwy Fyw'n Egnïol" i boblogaeth Castell-nedd Port Talbot.

Bydd cynyddu lefelau gweithgarwch poblogaeth yr Awdurdod yn cael manteision iechyd sylweddol i bawb, gan arwain at Fwrdeistref fwy Hyderus a Iachach.

Lleoliad

Cyfeiriad y Swyddfa yw:

Swyddfa G.G.C.C.
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Parc Gwledig Margam
Margam
Port Talbot
SA13 2TJ
Rhif ffôn: 01639 861100
Ffacs: 01639 861119

Aelod o'r Tîm

 • Paul Walker (Rheolwr Gweithgarwch Corfforol a Gwasanaethau Diwylliannol)
 • Derek Jones (Swyddog Datblygu Chwaraeon)
 • Michelle Lewis (Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru)
 • Huw Williams (Ysgrifennydd Cyngor Chwaraeon Ardal Castell-nedd Port Talbot)
 • Jessica Payne (Cynorthwy-ydd Datblygu Chwaraeon Cymunedol)
 • Alison Edwards (Swyddog Cyllid a Gweinyddiaeth)   
 • Carwyn Evans (Swyddog Pobl Ifanc Egnïol-Ystalyfera a Cwmtawe)  
 • Sharon Walters (Swyddog Pobl Ifanc Egnïol -Ysgol Cwm Brombil a St Joseph's)
 • Kyle Harkett (Swyddog Pobl Ifanc Egnïol – Cymer)
 • Stephanie Edwards (Swyddog Pobl Ifanc Egnïol Cefn Saeson a Dwr y Felin)
 • Hayley Williams (Swyddog Pobl Ifanc Egnïol -ysgol Bae Baglan)
 • Michelle Hall (Cydlynydd pobl ifanc egnïol)
 • Mark Napieralla (Cydlynydd pobl ifanc egnïol) 
 • Lisa Jones (Cydlynydd Cynllun Cyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol)
 • Claire Jones (Cydlynydd Cynllun Cyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol)
 • Cerys Evans, Nigel Nicholas, Scott Mahon, (Hyfforddwyr Cynllun Cyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol)