Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Hysbysiad Adeiladu

Hysbysiad i'r Cyngor am eich bwriad i gyflawni gwaith yw Hysbysiad Adeiladu.

Mae'n ffurflen syml sy'n rhoi manylion sylfaenol am y prosiect. Os yw'r gwaith yn cynnwys codi adeilad neu estyniad, dylid amgáu cynllun bloc ar raddfa nad yw'n llai na 1:1250 gyda'r Hysbysiad.

Ni ellir defnyddio gweithdrefn yr Hysbysiad Adeiladu os bydd y gwaith yn cael ei gyflawni ar adeilad a ddynodwyd dan Ddeddf Rhagofalon Tân 1971 neu Reoliadau Rhagofalon Tân (Gweithle) (Gwelliant) 1999.

Ar hyn o bryd mae hyn yn cynnwys gwestai neu dai llety, ffatrïoedd, swyddfeydd, siopau ac adeiladau rheilffyrdd.

Fel yn achos y cyflwyniad Cynlluniau Llawn, efallai y byddwch yn dechrau gwaith ar ôl dau ddiwrnod o ddyddiad y blaendal.

Os bydd agweddau penodol ar yr adeiladu'n ansicr yn ystod y rhaglen archwilio, bydd cais yn cael ei wneud i archwilio manylion a chynlluniau.

Sut i wneud cais

Yn syml atodi ffurflen gais wedi'i llenwi, unrhyw gynlluniau, lluniadau, manylebau neu gyfrifiadau fel ffeil pdf i e-bost at building.control@npt.gov.uk. Rhowch fanylion cyswllt fel y gallwn drefnu am y ffi sy'n ofynnol i gael eu talu, a pharhau â chofrestru a phrosesu eich cais.