Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ffioedd Adeiladu Rheoli

Rheoliadau Adeiladu (Taliadau Awdurdodau Lleol) 2010

Cysylltwch â ni am ddyfynbris cystadleuol i ymgymryd â swyddogaeth rheoli adeiladu ar eich gwaith adeiladu neu unrhyw un o'n gwasanaethau gwerth ychwanegol

Gallwch dalu ffioedd Rheoli Adeiladu ar-lein.

Cynlluniau llawn

Talu am gynlluniau llawn

Hysbysiadau adeiladu

Talu am hysbysiadau adeiladu

Rheoleidd-dra

Talu am reoleiddio 

Gwasanaethau gwerth ychwanegol

Talu am wasanaethau gwerth ychwanegol


 

Mae'r awdurdod lleol wedi ei awdurdodi, drwy gyfrwng cynllun codi tâl, i godi tâl am, neu mewn cysylltiad â rhan fwyaf o'r swyddogaethau rheoli adeiladu a gynhaliwyd ganddynt.

Yn unol â'r rheoliadau uchod mae'r Awdurdod yn rhoi rhybudd, ar y diwrnod hwn 12 Mehefin, 2012 ei fod wedi gwneud cynllun codi tâl newydd a ddaw i rym ar 1 Gorffennaf 2012.

Hefyd yn unol â'r rheoliadau uchod mae'r Awdurdod yn rhoi rhybudd ei fod wedi gwneud diwygiad i'r cynllun lle ar, neu ar ôl 1 Ebrill 2011, mae ceisiadau a gyflwynwyd am waith llenwi ceudod ddim bellach yn eithrio rhag ffioedd ac mae tâl yn daladwy ar adnau o'r cais.

Mae copi o'r cynllun ar gael i'w archwilio yn rhad ac am ddim gan unrhyw aelod o'r cyhoedd, ar gais yn ystod oriau swyddfa i’r

Cyfarwyddiadau i SA11 2GG
Building Control
The Quays,
Brunel Way,
Baglan Energy Park
Neath SA11 2GG pref
(01639) 686 820 (01639) 686 820 voice +441639686820