Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cyfrif Rheoliadau Adeiladu taladwy a di-dâl

Datganiad ariannol

Mae Rheoliadau Awdurdodau Adeiladu (Taliadau Awdurdodau Lleol) 2010 yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol gyhoeddi datganiad ariannol blynyddol sy'n ymwneud â'u Cyfrif Rheoliadau Adeiladu sy'n Daladwy ac Anhaladwy. Rhaid i'r datganiad gael ei gymeradwyo gan y Pennaeth Cyllid Corfforaethol fel swyddog adran 151 Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Y prif amcan cyfrifyddu drwy 'gymryd un flwyddyn ariannol gydag un arall’ y taliadau yw bod y tâl y mae awdurdod yn ei godi ar gyfer cyflawni ei reoliadau adeiladu sy'n daladwy 'mor agos â phosibl yn cyfateb i'r costau a gafwyd'. 

Incwm Taladwy £ Di-dâl £ Cyfanswm £
Taliadau Rheoliadau Adeiladu 109,408 0 109,408
Incwm Amrywiol 214,340 0 214,340
Cyfanswm Incwm 323,748 0 323,748
Gwariant Taladwy £ Di-dâl £ Cyfanswm £
Gweithwyr 261,517 147,104 408,621
Adeiladau 0 0 0
Cludiant 5,009 2,817 7,826
Cyflenwadau a Gwasanaethau 6,915 3,889 10,804
Taliadau Trydydd Parti 0 0 0
Gwasanaethau Cymorth 63,983 35,991 99,974
Cyfanswm Gwariant 337,424 189,801 527,225
(Diffyg)/Gwarged am y flwyddyn 13,676 189,801 203,477

Cymeradwywyd gan: 

D Huw Jones (Swyddog Adran 151)

(Swyddog Adran 151)

Dyddiad: 23/11/23

Incwm Taladwy £ Di-dâl £ Cyfanswm £
Taliadau Rheoliadau Adeiladu 220,520 0 220,520
Incwm Amrywiol 63,062 0 63,062
Cyfanswm Incwm 283,582 0 283,582
Gwariant Taladwy £ Di-dâl £ Cyfanswm £
Gweithwyr 258,794 110,912 369,705
Adeiladau 0 0 0
Cludiant 4,631 1,985 6,616
Cyflenwadau a Gwasanaethau 31,392 13,454 44,846
Taliadau Trydydd Parti 0 0 0
Gwasanaethau Cymorth 46,383 19,878 66,261
Cyfanswm Gwariant 341,200 146,228 487,428
(Diffyg)/Gwarged am y flwyddyn 57,618 146,228 203,846

Cymeradwywyd gan: 

D Huw Jones (Swyddog Adran 151)

(Swyddog Adran 151)

Dyddiad: 02/11/22

Incwm Taladwy £ Di-dâl £ Cyfanswm £
Taliadau Rheoliadau Adeiladu 288,705 0 288,705
Incwm Amrywiol 52,834 0 52,834
Cyfanswm Incwm 341,539 0 341,539
Gwariant Taladwy £ Di-dâl £ Cyfanswm £
Gweithwyr 271,641 116,418 388,059
Adeiladau 0 0 0
Cludiant 2,619 1,123 3,742
Cyflenwadau a Gwasanaethau 27,036 11,587 38,623
Taliadau Trydydd Parti 0 0 0
Gwasanaethau Cymorth 54,990 23,567 78,557
Cyfanswm Gwariant 356,287 152,694 508,981
(Diffyg)/Gwarged am y flwyddyn 14,748 152,694 167,442

Cymeradwywyd gan:  

D Huw Jones (Swyddog Adran 151)

(Swyddog Adran 151)

Dyddiad: 02/11/22

Incwm Taladwy £ Di-dâl £ Cyfanswm £
Taliadau Rheoliadau Adeiladu 276,355 0 276,355
Incwm Amrywiol 41,246 0 41,246
Cyfanswm Incwm 317,601 0 317,601
Gwariant Taladwy £ Di-dâl £ Cyfanswm £
Gweithwyr 344,624 193,851 538,475
Adeiladau 0 0 0
Cludiant 3,976 2,237 6,213
Cyflenwadau a Gwasanaethau 25,920 14,580 40,500
Taliadau Trydydd Parti 0 0 0
Gwasanaethau Cymorth 46,996 26,435 73,431
Cyfanswm Gwariant 421,516 237,103 658,619
(Diffyg)/Gwarged am y flwyddyn 103,915 237,103 341,018

Cymeradwywyd gan:  

D Huw Jones (Swyddog Adran 151)

(Swyddog Adran 151)

Dyddiad: 02/11/22