Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cysylltu a Safonau Masnach

Defnyddwyr

Dylai defnyddwyr gysylltu â Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth,

Busnesau

Dylai busnesau gysylltu â:

Safonau Masnach

Taclo’r Taclau

Os credwch fod masnachwr diegwyddor yn gweithredu yn eich cymuned, neu os yw rhywun yr ydych yn ei adnabod wedi dioddef yn sgil trosedd ar drothwy’r drws, yna rhowch wybod i Taclo’r Taclau yng Nghymru (0800 555 111) a dwedwch wrthynt beth wyddoch chi. Gall eich gwybodaeth gadw cymunedau ar hyd a lled Cymru’n ddiogel.

Os yw’n fater brys, neu os yw masnachwr diegwyddor yn yr eiddo, cysylltwch â 999.

Os oes angen cyngor arnoch i helpu gydag anghydfod, pryder neu amheuaeth, ffoniwch Cyngor ar Bopeth ar 0808 223 1133.

Cwynion ynghylch iechyd anifeiliad

Dylid adrodd am gwynion ynghylch iechyd anifeiliad i:

Safonau Masnach