Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cyngor busnes

Rydym yn helpu i hyrwyddo amgylchedd masnachu teg a diogel yn y Fwrdeistref Sirol. Rydym yn cefnogi defnyddwyr a busnesau mewn modd diduedd ac effeithiol ac yn cynnig cyngor a chymorth gyda chyfraith trosedd.

Rydym yn darparu cyngor busnes pwrpasol am £63.67 yr awr + TAW (lleiafswm o 2 awr). I drefnu e-bostiwch tsd@npt.gov.uk gyda'ch cais.

Ble arall y gallaf gael cyngor busnes?