Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Safonau Masnach cyngor busnes - safonau bwyd, iechyd anifeiliaid, diogelwch cynnyrch neu telerau ac amodau

Gallwch dalu ar-lein am gyngor Safonau Masnach ynghylch:

  • safonau bwyd
  • iechyd anifeiliaid
  • diogelwch cynnyrch
  • telerau ac amodau

Ar ôl i chi dalu, byddwn yn anfon e-bost cydnabyddiaeth o fewn 10 diwrnod.

Cyn i chi ddechrau

Bydd angen:

  • enw eich busnes
  • eich cyfeiriad busnes
  • cerdyn debyd neu gredyd

Cyngor busnes ar bwysau a mesurau

Gallwch hefyd dalu am gyngor busnes ar bwysau a mesurau ar-lein.