Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Coed Darcy

Coed Darcy Coed Darcy

Prosiect Coed Darcy yw un o'r cynlluniau adfywio pwysicaf i'r fwrdeistref sirol, a'r tu hwnt, gan arddangos yr hyder cynyddol yn yr ardal. Coed Darcy yw un o'r prosiectau adfywio mwyaf arwyddocaol ar waith yng Nghymru ar hyn o bryd. Bydd yn darparu tai a chyfleusterau cymunedol o safon ar gyfer pobl Castell-nedd Port Talbot. Gyda'r nod o fod yn cymuned gynaliadwy o 4,000 o dai traddodiadol Cymreig, bydd Coed Darcy yn darparu cyfleoedd byw cyffrous i breswylwyr, gan gynnwys cyfleusterau manwerthu, hamdden a chwaraeon cymunedol yn ogystal ag erwau o dir gwyrdd agored. 

Bydd Coed Darcy, sydd eisoes â chymuned fusnes newydd o fwy na 100 o denantiaid, hefyd yn darparu 500,000 troedfedd sgwâr o le masnachol newydd.
Mae St Modwen yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Sefydliad y Tywysog ar gyfer yr Amgylchedd Adeiledig i gychwyn ar y weledigaeth ar gyfer y safle.

I ddarganfod mwy am y prosiect, cliciwch yma