Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

NPT wedi'i baratoi

Cyngor i’ch cadw chi, eich teulu neu’ch busnes yn ddiogel rhag ofn y bydd argyfwng.

Galwch 999 bob amser mewn argyfwng.

Ynglŷn â'n tîm cynllunio at argyfwng

Ynglŷn â'n tîm cynllunio brys

Delio ag argyfyngau

Darganfyddwch sut i greu cynllun argyfwng cartref

Rhestr wirio pecyn brys

Rhestr o hanfodion i'ch helpu os bydd argyfwng

Parodrwydd busnes

Sut gall eich busnes baratoi ar gyfer argyfwng

Cysylltwch â'r tîm cynllunio mewn argyfwng

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth a chyngor

Cysylltiadau brys

Manylion cyswllt mewn achos o argyfwng yng Nghastell-nedd Port Talbot