Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Parodrwydd busnes

Rheoli parhad busnes

Mae parhad busnes yn ddull rhagweithiol sydd wedi'i gynllunio i helpu sefydliadau i amddiffyn eu hunain trwy:

 • adnabod bygythiadau posib
 • asesu'r effaith ar eu gweithredoedd
 • datblygu strategaethau i liniaru risgiau
 • amharu cyn lleied â phosibl
 • galluogi adferiad prydlon

Risgiau i barhad busnes

Mae'r rhain yn ddigwyddiadau a allai rwystro neu atal eich sefydliad. Mae'r risgiau posibl yn cynnwys:

 • colli adeilad neu safle
 • colli staff
 • colli cyfleustodau
 • tarfu ar drafnidiaeth
 • amharu ar argaeledd tanwydd
 • colli cyfathrebu
 • methiant TG
 • problemau cyflenwi'r cyflenwr

Proses parhad busnes

 1. Deall swyddogaethau allweddol eich busnes
 2. Asesiadau risg
 3. Creu eich cynllun parhad busnes
 4. Ymarferwch eich cynllun parhad busnes
 5. Ymgorffori a chynnal eich cynllun parhad busnes

Cyngor ar gyfer eich busnes

Cysylltwch â'n tîm i gael cymorth gyda'ch trefniadau parhad busnes:

Tîm Cynllunio Mewn Argyfwng
(01639) 686 409 (01639) 686 409 voice +441639686409