Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Adolygiad Etholiadol

Mae’r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru wedi cyhoeddi ei argymhellion terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 20 Awst 2020.

Gallwch gweld yr Adroddiad Argymhellion Terfynol, mapiau, a gwybodaeth ategol arall.