Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Adolygiad Seneddol 2023

Mae'r Comisiwn wedi cyflwyno ei argymhellion terfynol ar gyfer etholaethau Seneddol yng Nghymru.

Gellir gweld yr adroddiad ar wefan y Comisiwn.

Mae Canllaw i’r Arolwg y Comisiwn yn darparu gwybodaeth pellach ar broses yr Arolwg.