Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Etholiadau ardal gwella busnes (AGB)

Pleidlais ar y cynnig i ardal gwella busnes Canl y Dref Castell-nedd

Canlyniad y bleidlais

Yr wyf i sydd wedi arwyddo isod, fel Trefnydd y Bleidlais ar gyfer yr Etholiad uchod, drwy hyn yn hysbysu bodNIFER Y PLEIDLEISIAU a fwriwyd fel a ganlyn:‐

Categori Rhif
Cyfanswm y pleidleisiau a fwriwyd yn y bleidlais (heb gynnwys unrhyw bleidleisiau a roddwyd ar bapurau pleidleisio ac a’u gwrthodwyd) 65
Gwerth ardrethol cyfanredol pob hereditament y pleidleisiodd person mewn perthynas â nhw yn y bleidlais (heb gynnwys pleidleisiau a wrthodwyd) £2,405,400
Cyfanswm y pleidleisiau a fwriwyd o blaid y cwestiwn oedd yn cael ei holi yn y bleidlais 34
Gwerth ardrethol cyfanredol pob hereditament y pleidleisiodd person mewn perthynas â nhw o blaid y cwestiwn oedd yn cael ei holi £728,850
Canran y trethdalwyr a ddychwelodd eu papur pleidleisio o blaid y cynnig 52%
Canran gwerth ardrethol cyfanredol pob hereditament y pleidleisiodd person mewn perthynas â nhw o blaid y cynnig 30%
Canran y trethdalwyr cymwys a bleidleisiodd 25%
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3

 

TYSTIAF TRWY HYN FOD:

Nid oedd mwyafrif y pleidleisiau a fwriwyd O BLAID y cynning.

Gwerth ardrethol cyfanredol y pleidleisiau a fwriwyd o blaid y cynnig i adnewyddu’r AGB YN IS na'r rhai yn erbyn y cynnig a bod y cynnig am Ardal Gwella Busnes i Ganol y Dref Port Talbot yn AFLWYDDIANNUS

Karen Jones
Trefnydd Pleidlais
5 Chwefror 2021

Pleidlais ar y cynnig i ardal gwella busnes Canl y Dref Port Talbot

Canlyniad y bleidlais

Yr wyf i sydd wedi arwyddo isod, fel Trefnydd y Bleidlais ar gyfer yr Etholiad uchod, drwy hyn yn hysbysu bodNIFER Y PLEIDLEISIAU a fwriwyd fel a ganlyn:‐

Categori Rhif
Cyfanswm y pleidleisiau a fwriwyd yn y bleidlais (heb gynnwys unrhyw bleidleisiau a roddwyd ar bapurau pleidleisio ac a’u gwrthodwyd) 91
Gwerth ardrethol cyfanredol pob hereditament y pleidleisiodd person mewn perthynas â nhw yn y bleidlais (heb gynnwys pleidleisiau a wrthodwyd) £3,111,650
Cyfanswm y pleidleisiau a fwriwyd o blaid y cwestiwn oedd yn cael ei holi yn y bleidlais 62
Gwerth ardrethol cyfanredol pob hereditament y pleidleisiodd person mewn perthynas â nhw o blaid y cwestiwn oedd yn cael ei holi £2,427,000
Canran y trethdalwyr a ddychwelodd eu papur pleidleisio o blaid y cynnig 68%
Canran gwerth ardrethol cyfanredol pob hereditament y pleidleisiodd person mewn perthynas â nhw o blaid y cynnig 78%
Canran y trethdalwyr cymwys a bleidleisiodd 43%
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1

 

TYSTIAF TRWY HYN FOD:

Y mwyafrif o bleidleisiau a fwriwyd O BLAID y cynnig
Gwerth ardrethol cyfanredol y pleidleisiau a fwriwyd o blaid y cynnig i adnewyddu’r AGB YN UWCH na'r rhai yn erbyn y cynnig
A bod y cynnig am Ardal Gwella Busnes i Ganol y Dref Port Talbot yn LLWYDDIANNUS

Steven J Phillips
Trefnydd Pleidlais
8 Tachwedd 2019

Pleidlais ar y cynnig i ardal gwella busnes Canl y Dref Castell-nedd

Canlyniad y bleidlais

Yr wyf i sydd wedi arwyddo isod, fel Trefnydd y Bleidlais ar gyfer yr Etholiad uchod, drwy hyn yn hysbysu bodNIFER Y PLEIDLEISIAU a fwriwyd fel a ganlyn:‐

Categori Rhif
Cyfanswm y pleidleisiau a fwriwyd yn y bleidlais (heb gynnwys unrhyw bleidleisiau a roddwyd ar bapurau pleidleisio ac a’u gwrthodwyd) 99
Gwerth ardrethol cyfanredol pob hereditament y pleidleisiodd person mewn perthynas â nhw yn y bleidlais (heb gynnwys pleidleisiau a wrthodwyd) £2,944,650
Cyfanswm y pleidleisiau a fwriwyd o blaid y cwestiwn oedd yn cael ei holi yn y bleidlais 63
Gwerth ardrethol cyfanredol pob hereditament y pleidleisiodd person mewn perthynas â nhw o blaid y cwestiwn oedd yn cael ei holi £2,049,650
Canran y trethdalwyr a ddychwelodd eu papur pleidleisio o blaid y cynnig 64%
Canran gwerth ardrethol cyfanredol pob hereditament y pleidleisiodd person mewn perthynas â nhw o blaid y cynnig 70%
Canran y trethdalwyr cymwys a bleidleisiodd 38%
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1

 

TYSTIAF TRWY HYN FOD:

Y mwyafrif o bleidleisiau a fwriwyd O BLAID y cynnig
Gwerth ardrethol cyfanredol y pleidleisiau a fwriwyd o blaid y cynnig i adnewyddu’r AGB YN UWCH na'r rhai yn erbyn y cynnig
A bod y cynnig am Ardal Gwella Busnes i Ganol y Dref Castell-nedd yn LLWYDDIANNUS

Steven J Phillips
Trefnydd Pleidlais
20 Tachwedd 2015