Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu: Ardal Heddlu De Cymru - Datganiad o Ganlyniadau’r Bleidlais

Yr wyf i, sydd â’m llofnod isod, sef Swyddog Canlyniadau Ardal Heddlu yn yr etholiad a gynhaliwyd ar 2 Mai 2024 DRWY HYN YN HYSBYSU bod nifer y pleidleisiau a gofnodwyd i bob ymgeisydd yn yr etholiad fel a ganlyn:

Enw llawn yr ymgeisydd Ymgeisydd a ddefnyddir enw cyffredin Disgrifiad o’r ymgeisydd

(E): Etholwyd

Nifer y pleidleisiau a gofnodwyd

Bennett, Samuel John Bennett, Sam Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 17,908
Carroll, George Dennis David Carroll, George Conservative Candidate - More Police, Safer Streets 43,344
Clarke, Dennis Alan Clarke, Dennis Plaid Cymru - The Party of Wales 27,410
Wools, Emma Clare Wools, Emma Llafur a'r Blaid Gydweithredol 73,128 (E)
Yr oedd nifer y papurau pleidlais a wrthodwyd fel a ganlyn:  
(a) heb farc swyddogol 0
(b) pleidleisio am fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr 238
(c) ysgrifen new farc y gellid adnabod y pleidleisiwr o’i herwydd 6
(d) heb farc 446
(e) ddirym oherwydd ansicrwydd 1,157
CYFANSWM Y PLEIDLEISIAU A DDIFETHWYD 1,847

Seddau gwag: 1
Etholaeth: 986,759         
Papurau o Ddosbarthwyd: 163,637                                 
Pol: 16.58%

Ac yr wyf drwy hyn yn datgan bod Emma Wools wedi ei iawn hethol.

Karen Jones

Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu

Argraffwyd a chyhoeddwyd gan Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu, Y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot, SA13 1PJ ar 3 May 2024