Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cysylltwch ag Adnewyddu Tai

I wneud cyfeiriad ynglŷn â grant cyfleusterau i'r anabl, ffoniwch Dîm Gateway ar 01639 686802.

Mae'r Gwasanaeth Adnewyddu ac Addasu Tai ar gael rhwng 8.30am a 5.00pm o ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 8.30am a 4.30pm ar ddydd Gwener.

Tîm Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl

hras@npt.gov.uk
(01639) 763 136