Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cysylltiadau

Ymwadiad

Mae'r Cysylltiadau a restrir isod yn darparu mynediad uniongyrchol i wefannau eraill nad ydynt dan reolaeth Castell-nedd Port Talbot Ar-lein na Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau cysylltiedig hyn na dibynadwyedd unrhyw wybodaeth a ddarparwyd arnynt ac felly nid ydym yn derbyn unrhyw atebolrwydd (cyfreithiol neu beidio) am unrhyw golled neu niwed gan gynnwys, heb gyfyngiad, golled neu ddifrod anuniongyrchol neu o ganlyniad, a geir oherwydd defnyddio unrhyw un o'r Gwefannau cysylltiol hyn neu mewn cysylltiad รข nhw.

Ni ddylid ystyried cynnwys y cysylltiadau hyn yn y rhestrau isod fel cymeradwyaeth o unrhyw fath gennym ni i'r Gwefannau hyn.

Nid oes rheolaeth gennym dros argaeledd y Gwefannau hyn ac felly ni allwn sicrhau y bydd y cysylltiadau hyn yn gweithio drwy'r amser.