Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gorchmynion Clwydi

Daeth ddeddfwriaeth ar gael i awdurdodau lleol Cymru yn gynnar yn 2007 sy'n rhoi pwerau i gynghorau i godi gatiau sy'n cloi mewn lonydd cefn a fabwysiadwyd neu droedffyrdd lle ceir lefelau uchel o ymddygiad gwrthgymdeithasol neu droseddu. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn ymroddedig i wella ansawdd bywyd ar gyfer ei thrigolion ac yn gweithio mewn partneriaeth agos â'r heddlu a'r cymunedau lleol wrth weithredu'r cynllun gosod gatiau lle mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn nodi ei bod yn angenrheidiol.

Mae'r canlynol yn rhestr o’r lonydd neu lwybrau troed hynny lle mae cynlluniau gosod gatiau yn cael eu cynnig neu wedi cael eu cymeradwyo. Bydd clicio ar y disgrifiad o'r lleoliad yn datgelu copi o'r Gorchymyn Gosod Gatiau a chynllun yn dangos darn o’r briffordd a effeithir.

Alleyway to the rear of Lilian Street and Thomas Street, Aberavon, Port Talbot

From No.2 Lilian Street to No 28 Lilian Street (a distance of approximately 155 metres).

Ordinance Survey reference : A - SS 756 900 ; B - SS 756 899

Alternative route - Lilian Street.

Alleyway to the rear of Corporation Road and Leslie Street, Aberavon, Port Talbot

From the junction with Bailey Street to the junction with Dunraven Street. (a distance of approximately 115 metres).

Ordinance Survey Reference: A- SS 759 900 ; B - SS 760 900

Alternative routes - Corporation Road

Alleyway to the rear of Leslie Street and Olive Street, Aberavon, Port Talbot

From the junction with Bailey Street to the junction with Dunraven Street. (a distance of approximately 115 metres).

Ordinance Survey Reference: A- SS 759 901 ; B - SS760 900

Alternative routes - Leslie Street

Alleyway to the rear of Olive Street and Arthur Street, Aberavon, Port Talbot

From the junction with Bailey Street to the junction with Dunraven Street. (a distance of approximately 120 metres).

Ordinance Survey Reference: A - SS 759 901 ; B - SS 760 901

Alternative route - Olive Street

Alleyway to the rear of Arthur Street and Alexandra Street, Aberavon, Port Talbot

From the junction with Bailey Street to the junction with Dunraven Street. (a distance of approximately 120 metres).

Ordinance Survey Reference: A- SS 760 902 ; B - SS 761 901

Alternative access routes - Arthur Street

Alleyway to the rear of Alexandra Street and Gwendoline Street, Aberavon, Port Talbot

From the junction with Bailey Street to the junction with Dunraven Street. (a distance of approximately 115 metres).

Ordinance Survey Reference: A- SS 760 902 ; B - SS 761 902

Alternative access routes - Alexandra Street

Alleyway to the rear of Gwendoline Street and John Street, Aberavon, Port Talbot

From the junction with Bailey Street to the junction with Dunraven Street. (a distance of approximately 115 metres).

Ordinance Survey Reference: A - SS 760 903 ; B - SS761 902

Alternative Access routes - Gwendoline Street

Alleyway to the rear of John Street and New Street, Aberavon, Port Talbot

From the junction with Knight Street to the junction with Dunraven Street. (a distance of approximately 115 metres.

Ordinance Survey Reference: A- SS 760 903 ; B - SS 761 903

Alternative access routes - John Street

Alleyway to the rear of Beach Street, Ysguthan Road, Pembroke Terrace and Sandfields Road , Aberavon, Port Talbot

From the junction with Ysguthan Road to No. 22 Beach Street. (a distance of approximately 105 metres)

Ordinance Survey Reference: A - SS 758 899 ; B - SS 758 899

Alleyway running from the rear of 15 Tywyn Crescent and 1 Tywyn Close to the front of 15 Tywyn Crescent and 1 Tywyn Close, Port Talbot

From (a distance of approximately 26 metres).

Ordinance Survey reference : A - SS 275087, 189665 ; B - SS 5065, 189652

Alternative route - the lane running between Sunny Road and Sandown Road

Alleyway running from Sunny Road to the junction of Tywyn Crescent and Tywyn Close, Sandfields, Port Talbot

From the front of 29 Sunny Road and 31 Sunny Road to the front of 16 Tywyn Crescent and 6 Tywyn Close. (a distance of approximately 51 metres).

Ordinance Survey Reference: A - SS 275004, 189613; B - SS 275046, 189640

Alternative routes - the lane running between Sunny Road and Sandown Road