Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Dysgwch fwy am ddod yn Gynorthwyydd Personol

I gael gwybod mwy am ddod yn Gynorthwyydd Personol, neu swyddi penodol a hysbysebir, gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol ar 01639 686812 neu drwy anfon e-bost at pa-registration@npt.gov.uk a dyfynnu rhif cyfeirnod y swydd y mae gennych ddiddordeb ynddi.

Sylwch fod y Cynorthwyydd Personol yn cael ei gyflogi gan yr unigolyn drwy'r Taliad Uniongyrchol, ac nid yw'n cael ei gyflogi gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot.

Gwasanaeth Cofrestru Cynorthwyydd Personol
(01639) 686812 (01639) 686812 voice +441639686812