Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Camddefnyddio Bathodyn Glas

Gallwn dim ond delio gydag adroddiadau o gamddefnydd o bathodyn glas person anabl yng Nghastell-nedd Port Talbot. Os yw eich adroddiad yn ymwneud ag ardal arall yn y Deyrnas Unedig, ewch i Gov.uk 

Mae'r bathodyn a'i gonsesiynau ar gyfer y person a enwir ar y bathodyn yn unig. Mae'n drosedd i gamddefnyddio Bathodyn Glas. Gallai gwneud hynny arwain at ddirwy o £1000 ac arwain at atafaelu'r Bathodyn Glas.

Rhoi gwybod am gamddefnyddio bathodynnau glas