Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Bathodynnau Glas Sefydliadol

Gellir rhoi bathodyn glas i sefydliad sy'n gyfrifol am ofalu am bobl anabl a'u cludo. Mae ffi o £10 am bob bathodyn. (Gweler y dudalen flaenorol ar sut i wneud cais / ail ymgeisio).

Y dystiolaeth sy'n ofynnol

Prawf o gyfeiriad sy'n dangos cyfeiriad presennol eich Sefydliad, megis:

  • bil diweddar gan gwmni cyfleustodau
  • llythyr diweddar gan un o adrannau'r llywodraeth e.e. Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Yn ogystal â ffi o £10.