Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Bathodynnau Glas ar goll, wedi'u dwyn, wedi'u difrodi neu wedi dod i ben

Gellir disodli bathodynnau am dâl o £10 (efallai y bydd angen i chi brofi eich bod yn dal yn gymwys i dderbyn un) 

Unwaith y byddant wedi'u colli/dwyn neu eu difrodi, byddwn yn canslo'r bathodyn, felly os caiff ei ganfod yn ddiweddarach ni fydd yn ddilys a dylid ei ddychwelyd ar unwaith i:

Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid,
Canolfan Ddinesig,
Castell Nedd,
SA11 3QZ

Bathodynnau sydd wedi dod i ben a bathodynnau a ganfuwyd:

Os dewch o hyd i fathodyn Glas, dychwelwch ef yn ôl gan nodi lle y canfuwyd:

Tîm Bathodyn Glas,
Gwasanaethau Cwsmeriaid,
Ganolfan Ddinesig,
Castell-nedd,
SA11 3QZ