Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Adnewyddu Bathodyn Glas

Gall Bathodyn Glas bara am dair blynedd. 

Gellir gwneud pob adnewyddiad ar-lein ar GOV.UK.

Bathodynnau sydd wedi dod i ben

Anfonwch fathodynnau sydd wedi dod i ben i:

Tîm Bathodyn Glas,
Gwasanaethau Cwsmeriaid,
Ganolfan Ddinesig,
Castell-nedd,
SA11 3QZ