Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gwarant Cartrefi Newydd yr LABC

Darparu gwarantau 10 mlynedd am ddiffyg strwythurol / cudd

Mae partner busnes yr LABC, sef Gwarant Cartrefi Newydd yr LABC (NHW) yn darparu amrywiaeth gyflawn o wasanaethau arbenigol i sicrhau eich bod yn cyflawni gofynion adeiladu ar gyfer unrhyw ddatblygiad yn ogystal ag arbed amser ac arian i chi. Why is a structural warranty needed?

Pam y mae angen gwarant strwythurol?

Er mwyn cael morgais, mae’r rhan fwyaf o fanciau a chymdeithasau adeiladu angen i adeiladau newydd i gael gwarant strwythurol yn ei le gan ei fod yn cwmpasu unrhyw risgiau nad ydynt wedi'u cynnwys yn yswiriant adeiladau safonol megis dyluniad, deunyddiau neu grefftwaith.  Gelwir hyn yn dechnegol yn yswiriant diffygion cudd.   Mae hefyd yn rhoi tawelwch meddwl i'r client.

Pam defnyddio Gwarant Cartrefi Newydd yr LABC?

  • Partneriaeth gydag awdurdodau lleol yn ganiatáu proses fwy llyfn
  • Opsiwn ar gyfer rhandaliadau di-log i ledaenu'r costau talu
  • Yswiriant Cynhwysfawr
  • Prisio cystadleuol iawn a ategir gyda gwasanaeth gwell
  • Rheolwyr Cyfrifon Rhanbarthol a gwarantu hyblyg mewnol
  • Gwasanaeth cynnal HIP am ddim ar gael gyda gwarant
  • Tîm arolygu a gwasanaethau technegol mewnol yr LABC NHW

Os hoffech wybod mwy, cysylltwOs hoffech wybod mwy, cysylltwch â:

Gwarant Cartrefi Newydd LABC    
Llys Haymarket     
Stryd Hinson     
Penbedw      
Cilgwri     
CH41 5BX
      
T: 0845 054 0505
     
F: 0845 054 0501
    
E: enquiries@labcnhw.co.uk