Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ystafelloedd newid Rhodes Avenue gynt

Byddai’r lleoliad yn addas ar gyfer amrywiaeth o ddibenion masnachol (yn amodol ar gynllunio)

Rhent

£8000 y flwyddyn

Llety

  • Arwynebedd y safle 0.45 Erw (0.18 Hectar)
  • AMG oddeutu 292m2 (1,722ft2)
  • Adeilad diogel
  • Swm mawr o lefydd parcio ar gael
  • Ymyl lleoliad y dref
  • Mynediad hawdd i'r draffordd
  • Gwasanaeth trên gerllaw
  • Adnewyddwyd y to ar yr adeilad ym mis Rhagfyr 2020

Rhagor o wybodaeth - Rightmove

Cysylltwch

Steve Jenkins
(01639) 686987 (01639) 686987 voice +441639686987
Ystafelloedd newid Rhodes Avenue gynt