Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Swyddfa o safon ar osod

Wedi'l lleoli ym mharc ynni Baglan ger yr M4

Arwynebedd

Unedau o maint gwahanol:

Oddeutu 344 troedfedd sgwâr / 32 metr sgwâr- oddeutu 936 troedfedd sgwâr/ 87 metr sgwâr

Rhent

£10.00 y troedfedd sgwâr bob blwyddyn

  • Swyddfa fodern
  • Cyfleusterau cynadledda ac ystafelloedd cyfarfod
  • Gwasanaethau derbynfa
  • Maes parcio ar y safle  
  • Mynediad hawdd I'r draffordd
  •  Manyleb Uchel
  • Band eang cyflym lawn
  • System Mynediad Cerdyn Swipe
Michael Jones
(01639) 686694 (01639) 686694 voice +441639686694