Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cynwysyddion a phrisiau

Mae gennym amrywiaeth o gynwysyddion ar gyfer eich casgliadau sbwriel ac ailgylchu, sy'n dod mewn amrywiaeth o feintiau.

Os oes gennych gytundeb gyda'r cyngor i gael gwared ar eich gwastraff, mae'n orfodol, fel rhan o'ch cytundeb, fod gennych gasgliadau ailgylchu yn ogystal â gwastraff.

Y gost y £5.73/£7.81 yr wythnos ar gyfer ailgylchu (a phris rhentu bin os oes angen) ac mae'r holl ddeunyddiau ailgylchu wedi'u cynnwys (e.e. papur, gwydr, cardbord, bwyd a phlastigion).

Fel arall, gallwch brynu llyfr trwydded i'w ddefnyddio yn ein Canolfannau Ailgylchu ar gyfer eich gwastraff ailgylchu yn unig. Y gost ar £298 am lyfr sy'n cynnwys 52 o drwyddedau.

Am fwy o wybodaeth am y casgliadau sydd ar gael ar gyfer eich busnes, cysylltwch â ni drwy e-bostio tradewaste@npt.gov.uk neu drwy ffonio 01639 686406.

Biniau Masnachol Casgliad wythnosol

Casgliad wythnosol ar gael ynghanol trefi yn unig
Maint y bin (litrau) Tâl blynyddol Tâl rhentu bin
140 £217.50 £22.00
240 £457.00 £46.50
360

£621.50

£62.50

660

£1009.50

£113.00

1100

£1587.00

 

£218.50

Bags

£151.50 (lleiafswm o 52 bagiau/blwyddyn)

N/A

Biniau Masnachol Casglu bob pythefnos

Maint y bin (litrau) Tâl blynyddol Tâl rhentu bin
140 £108.75 £22.00
240 £228.50 £46.50
360

£310.75

£62.50

660

£504.75

£113.00

1100

£793.50

 

£218.50

Bags

£75.75 (lleiafswm o 26 bagiau/blwyddyn)

N/A

Dimensiynau'r biniau olwyn

Maint y bin (litrau) Enghreifftiau o'r biniau Swm bras y gwastraff (sachau) Lled (mm) Uchder (mm) Dyfnder (mm)
240 Bin 240l 3 725 1075 580
360 Bin 360l 5 880 1100 665
660 Bin 660l 10 1260 1160 772
1100 Bin 1100l 15 1380 1460 1075

Bras amcan yw'r meintiau hyn ac maent yn amrywio gan bob cyflenwr. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn newid cyflenwyr pan fydd angen ac yn darparu'r ffigurau hyn heb ragfarn ac fel arweiniad yn unig.