Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Adroddiadau

Adroddiad Ar Yr Ymgynghoriad - Cynnig i sefydlu ysgol cyfrwng Saesneg 3-11 yn lle ysgolion cynradd Alltwen, Godre’rgraig a Llangiwg

Ar y 30 Tachwedd 2022, fe wnaeth Cabinet y Cyngor benderfynu ymgynghori ar gynnig i sefydlu ysgol 3-11 cyfrwng Saesneg yn lle ysgolion cynradd Alltwen, Godre’rgraig a Llangiwg, ynghyd â chanolfan cymorth dysgu ar gyfer hyd at 16 disgybl â datganiadau yn ymwneud ag Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig.  Roedd cyfnod yr ymgynghoriad o 5 Rhagfyr 2022 i 7 Chwefror 2023. Cynhwysir rhestr o ymgyngorieion yn Atodiad A. Mae’r adroddiad ar yr ymgynghoriad hwn yn crynhoi materion a godwyd gan yr ymgyngoreion yn ystod y broses ymgynghori.  Mae’n ymateb i’r rhain trwy gadarnhau a chynnig sylwadau, â rhesymau ategol. 

Mae angen darllen yr adroddiad hwn ar y cyd â’r ddogfen ymgynghori, ‘Cynnig i sefydlu ysgol cyfrwng Saesneg 3-11 yn lle ysgolion cynradd Alltwen, Godre’rgraig a Llangiwg’, y bydd pob un ohonynt yn dod i ben ar ôl hynny ar 31 Awst 2025'.

Llawrlwytho

 • Adroddiad ar yr ymgynghoriad (DOCX 188 KB)

  i.Id: 3201
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Adroddiad ar yr ymgynghoriad
  mSize: 188 KB
  mType: docx
  i.Url: /media/2xdfw43a/welsh-final-adroddiad-ar-yr-ymgynghoriad.docx

I weld adroddiadau blaenorol, chwilio am adroddiad perthnasol y Cabinet