Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gwasanaeth cymorth u ddysgwyr

 • Diduedd
 • Am ddim
 • Cyfrinachol
 • Cyfeillgar

Mae gennym dîm ardderchog o staff cymorth dysgu cyfeillgar sy’n gallu rhoi gwybodaeth a chyngor i chi ar y canlynol:

 • cyrsiau a hyfforddiant
 • opsiynau gyrfaoedd
 • cymorth ariannol
 • hunan-gyflogaeth
 • cyfeirio at ofal plant
 • cyfleoedd gwirfoddoli

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael yn eich ardal leol ar amser sy’n addas i chi.

I siarad ag un o’n staff cyfeillgar a thrafod eich anghenion, ffoniwch ni ar 01639 686306

Asiantaethau eraill sydd ar gael:

 • Gwasanaeth Cymorth i Ddysgwyr, Coleg Castell-nedd Port Talbot: (01639) 648404
 • Swyddfa Gyrfa Gorllewin Cymru, Castell-nedd (01639) 636391
 • Swyddfa Gyrfa Gorllewin Cymru, Port Talbot (01639) 871933
 • Workways+ (01639) 684 250
 • Cymuned am Waith (01639) 860 160 jobsupport@npt.gov.uk