Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Diwrnodau HMS Ysgol

Yn ystod y Flwyddyn Academaidd, mae ysgolion yn clustnodi hyd at pump diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd i'w ddefnyddio yn ôl eu disgresiwn at ddibenion hyfforddi a datblygu staff. O bryd i'w gilydd, efallai y bydd yn rhaid i ysgolion hefyd i gau oherwydd gwaith cynnal a chadw a gynhaliwyd gan y cwmnïau cyfleustodau sydd y tu allan i reolaeth ysgolion.

Fe welwch isod y rhestr ddiweddaraf o pan fydd ysgolion yn cynllunio i gael eu cau yn ystod y flwyddyn academaidd. Bydd y rhestr yn cael ei diweddaru wrth i wybodaeth cael ei dderbyn. Bydd ysgolion yn cadarnhau y dyddiadau cau i'r holl rieni a gofalwyr drwy eu sianel gyfathrebu arferol.

O bryd i'w gilydd, efallai y bydd angen i ysgolion gau oherwydd sefyllfaoedd heb eu cynllunio; megis tywydd neu sefyllfaoedd brys eithafol. Mae unrhyw gau o'r fath yma yn cael eu rhestru ar wahân ar y dudalen 'Cau Ysgolion mewn Argyfwng'.

INSET Days & Planned Closures (2023/2024)

Ysgol Dyddiau
Abbey Primary 1 Medi 2023
27 Hydref 2023
22 Rhagfyr 2023
8 Ionawr 2024
8 Ebrill 2024
3 Mehefin 2024
Alderman Davies Church-in-Wales Primary 1 Medi 2023
4 Medi 2023
8 Ionawr 2024
8 Ebrill 2024
18 Gorffennaf 2024
19 Gorffennaf 2024
Alltwen Primary 1 Medi 2023
24 Tachwedd 2023
8 Ionawr 2024
22 Mawrth 2024
1 Gorffennaf 2024
2 Gorffennaf 2024
Awel y Môr Primary 1 Medi 2023
29 Medi 2023
22 Rhagfyr 2023
8 Ionawr 2024
8 Ebrill 2024
3 Mehefin 2024
Baglan Primary 1 Medi 2023
29 Medi 2023
8 Ebrill 2024
13 Mehefin 2024
20 Mehefin 2024
19 Gorffennaf 2024
Blaenbaglan Primary 1 Medi 2023
29 Medi 2023
8 Ionawr 2024
15 Ionawr 2024
2 Mai 2024
19 Gorffennaf 2024
Blaendulais Primary 1 Medi 2023
8 Medi 2023
22 Rhagfyr 2023
19 Chwefror 2024
15 Ebrill 2024
19 Gorffennaf 2024
Blaengwrach Primary 1 Medi 2023
4 Medi 2023
22 Rhagfyr 2023
19 Chwefror 2024
8 Ebrill 2024
19 Gorffennaf 2024
Blaenhonddan Primary 1 Medi 2023
27 Hydref 2023
8 Ionawr 2024
8 Ebrill 2024
24 Mai 2024
19 Gorffennaf 2024
Bryncoch Church-in-Wales Primary 1 Medi 2023
27 Hydref 2023
22 Rhagfyr 2023
19 Chwefror 2024
22 Mawrth 2024
24 Mai 2024
Catwg Primary 1 Medi 2023
29 Medi 2023
22 Rhagfyr 2023
19 Chwefror 2024
8 Ebrill 2024
19 Gorffennaf 2024
Cefn Saeson Comprehensive 1 Medi 2023
4 Medi 2023
8 Rhagfyr 2023
22 Mawrth 2024
21 Mehefin 2024
24 Mehefin 2024
Central Primary 1 Medi 2023
6 Tachwedd 2023
7 Tachwedd 2023
2 Mai 2024
3 Mai 2024
3 Mehefin 2024
Cilffriw Primary 1 Medi 2023
4 Medi 2023
5 Medi 2023
22 Rhagfyr 2023
8 Ionawr 2024
19 Chwefror 2024
Coed Hirwaun Primary 1 Medi 2023
4 Medi 2023
22 Rhagfyr 2023
8 Ionawr 2024
2 Mai 2024
24 Mai 2024
Coedffranc Primary 1 Medi 2023
26 Hydref 2023
27 Hydref 2023
22 Rhagfyr 2023
8 Ionawr 2024
19 Gorffennaf 2024
Creunant Primary 1 Medi 2023
22 Rhagfyr 2023
19 Chwefror 2024
3 Mai 2024
24 Mai 2024
14 Mehefin 2024
Croeserw Primary 1 Medi 2023
4 Medi 2023
22 Rhagfyr 2023
8 Ionawr 2024
12 Ebrill 2024
17 Ebrill 2024
Crymlyn Primary 1 Medi 2023
27 Hydref 2023
22 Rhagfyr 2023
9 Chwefror 2024
22 Mawrth 2024
24 Mai 2024
Crynallt Primary 1 Medi 2023
4 Medi 2023
6 Tachwedd 2023
8 Ionawr 2024
9 Ionawr 2024
3 Mehefin 2024
Cwmafan Primary 1 Medi 2023
18 Medi 2023
8 Ionawr 2024
18 Mawrth 2024
18 Gorffennaf 2024
19 Gorffennaf 2024
Cwmnedd Primary 1 Medi 2023
4 Medi 2023
8 Ionawr 2024
19 Chwefror 2024
15 Mawrth 2024
12 Mehefin 2024
Cwmtawe Community 1 Medi 2023
27 Hydref 2023
22 Rhagfyr 2023
8 Ionawr 2024
22 Mawrth 2024
8 Gorffennaf 2024
Cymer Afan Primary 1 Medi 2023
4 Medi 2023
22 Rhagfyr 2023
8 Ionawr 2024
12 Ebrill 2024
17 Ebrill 2024
Dwr y Felin Comprehensive 1 Medi 2023
27 Hydref 2023
24 Tachwedd 2023
22 Mawrth 2024
22 Ebrill 2024
21 Mehefin 2024
Eastern Primary 1 Medi 2023
4 Medi 2023
22 Rhagfyr 2023
8 Ionawr 2024
24 Mai 2024
19 Gorffennaf 2024
Glyncorrwg Primary 1 Medi 2023
4 Medi 2023
22 Rhagfyr 2023
8 Ionawr 2024
12 Ebrill 2024
17 Ebrill 2024
Gnoll Primary 1 Medi 2023
4 Medi 2023
22 Rhagfyr 2023
3 Mehefin 2024
18 Gorffennaf 2024
19 Gorffennaf 2024
Godre'rgraig Primary 1 Medi 2023
4 Medi 2023
24 Tachwedd 2023
18 Rhagfyr 2023
15 Mawrth 2024
3 Mehefin 2024
Llangatwg Community 1 Medi 2023
4 Medi 2023
27 Hydref 2023
8 Ionawr 2024
19 Chwefror 2024
22 Mawrth 2024
Llangatwg Community 1 Medi 2023
4 Medi 2023
27 Hydref 2023
8 Ionawr 2024
19 Chwefror 2024
22 Mawrth 2024
Llangiwg Primary 1 Medi 2023
24 Tachwedd 2023
8 Ionawr 2024
22 Mawrth 2024
24 Mai 2024
3 Mehefin 2024
Maesmarchog Community Primary 1 Medi 2023
27 Hydref 2023
18 Rhagfyr 2023
6 Chwefror 2024
19 Chwefror 2024
8 Gorffennaf 2024
Melin Primary 1 Medi 2023
4 Medi 2023
6 Tachwedd 2023
22 Rhagfyr 2023
3 Mehefin 2024
19 Gorffennaf 2024
Pen Afan Primary 1 Medi 2023
4 Medi 2023
22 Rhagfyr 2023
8 Ionawr 2024
12 Ebrill 2024
17 Ebrill 2024
Rhos Primary 1 Medi 2023
4 Medi 2023
24 Tachwedd 2023
18 Rhagfyr 2023
19 Chwefror 2024
Rhydyfro Primary 1 Medi 2023
4 Medi 2023
6 Tachwedd 2023
24 Tachwedd 2023
22 Rhagfyr 2023
19 Chwefror 2024
Sandfields Primary 1 Medi 2023
29 Medi 2023
2 Hydref 2023
22 Rhagfyr 2023
7 Mai 2024
3 Mehefin 2024
St Joseph's Catholic Infant 1 Medi 2023
6 Tachwedd 2023
22 Rhagfyr 2023
8 Ionawr 2024
19 Chwefror 2024
3 Mehefin 2024
St Joseph's Catholic Junior 1 Medi 2023
6 Tachwedd 2023
22 Rhagfyr 2023
8 Ionawr 2024
19 Chwefror 2024
3 Mehefin 2024
St Joseph's Catholic Primary (Neath) 1 Medi 2023
27 Hydref 2023
22 Rhagfyr 2023
8 Ionawr 2024
19 Chwefror 2024
8 Ebrill 2024
St Joseph's Catholic School & 6th Form Centre 1 Medi 2023
4 Medi 2023
6 Tachwedd 2023
8 Ionawr 2024
19 Chwefror 2024
22 Mawrth 2024
St Therese's Catholic Primary 1 Medi 2023
22 Rhagfyr 2023
8 Ionawr 2024
19 Chwefror 2024
8 Ebrill 2024
3 Mehefin 2024
Tairgwaith Primary 1 Medi 2023
4 Medi 2023
24 Tachwedd 2023
9 Chwefror 2024
19 Chwefror 2024
8 Ebrill 2024
Tonnau Primary Community 1 Medi 2023
22 Rhagfyr 2023
9 Chwefror 2024
8 Ebrill 2024
24 Mai 2024
19 Gorffennaf 2024
Tywyn Primary 1 Medi 2023
29 Medi 2023
22 Rhagfyr 2023
8 Ionawr 2024
11 Mawrth 2024
3 Mehefin 2024
Waunceirch Primary 1 Medi 2023
8 Medi 2023
27 Hydref 2023
10 Tachwedd 2023
8 Ionawr 2024
19 Gorffennaf 2024
YGG Blaendulais 1 Medi 2023
4 Medi 2023
20 Tachwedd 2023
2 Chwefror 2024
3 Mehefin 2024
28 Mehefin 2024
YGG Castell-nedd 1 Medi 2023
20 Tachwedd 2023
8 Ionawr 2024
10 Mehefin 2024
28 Mehefin 2024
19 Gorffennaf 2024
YGG Cwmllynfell 1 Medi 2023
4 Medi 2023
20 Tachwedd 2023
19 Ebrill 2024
28 Mehefin 2024
19 Gorffennaf 2024
YGG Cwmnedd 1 Medi 2023
20 Tachwedd 2023
19 Ionawr 2024
2 Chwefror 2024
28 Mehefin 2024
12 Gorffennaf 2024
YGG Gwaun Cae Gurwen 1 Medi 2023
4 Medi 2023
20 Tachwedd 2023
8 Ionawr 2024
28 Mehefin 2024
19 Gorffennaf 2024
YGG Pontardawe 1 Medi 2023
20 Tachwedd 2023
8 Ionawr 2024
10 Mai 2024
28 Mehefin 2024
19 Gorffennaf 2024
YGG Rhosafan 1 Medi 2023
16 Hydref 2023
22 Rhagfyr 2023
22 Ebrill 2024
24 Mehefin 2024
19 Gorffennaf 2024
YGG Trebannws 1 Medi 2023
6 Hydref 2023
20 Tachwedd 2023
2 Chwefror 2024
24 Mai 2024
28 Mehefin 2024
YGG Tregeles 1 Medi 2023
20 Tachwedd 2023
8 Ionawr 2024
8 Ebrill 2024
28 Mehefin 2024
19 Gorffennaf 2024
YGG Tyle'r Ynn 1 Medi 2023
20 Tachwedd 2023
8 Ionawr 2024
24 Mai 2024
28 Mehefin 2024
19 Gorffennaf 2024
Ynysfach Primary 1 Medi 2023
27 Hydref 2023
22 Rhagfyr 2023
8 Ionawr 2024
19 Chwefror 2024
19 Gorffennaf 2024
Ynysfach Primary 1 Medi 2023
27 Hydref 2023
22 Rhagfyr 2023
8 Ionawr 2024
19 Chwefror 2024
19 Gorffennaf 2024
Ysgol Bae Baglan 1 Medi 2023
29 Medi 2023
8 Ionawr 2024
22 Mawrth 2024
8 Ebrill 2024
1 Gorffennaf 2024
Ysgol Carreg Hir 1 Medi 2023
29 Medi 2023
22 Rhagfyr 2023
8 Ionawr 2024
8 Ebrill 2024
19 Gorffennaf 2024
Ysgol Cwm Brombil 1 Medi 2023
1 Rhagfyr 2023
4 Rhagfyr 2023
8 Ionawr 2024
22 Mawrth 2024
20 Mai 2024
Ysgol Gymraeg Ystalyfera-Bro Dur 1 Medi 2023
20 Tachwedd 2023
22 Rhagfyr 2023
9 Chwefror 2024
28 Mehefin 2024
15 Gorffennaf 2024
Ysgol Hendrefelin 1 Medi 2023
27 Hydref 2023
19 Ionawr 2024
8 Mawrth 2024
28 Mehefin 2024
1 Gorffennaf 2024
Ysgol Maes Y Coed 1 Medi 2023
13 Hydref 2023
22 Rhagfyr 2023
8 Ebrill 2024
3 Mehefin 2024
19 Gorffennaf 2024