Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Dogfen

Arsylwadau'r Swyddogion Canlyniadau - Cyngor Sir Powys

Fel Swyddog Canlyniadau Gweithredol ar gyfer Cyngor Sir Powys rwyf wedi nodi bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot i gynnal adolygiad o Ardaloedd Pleidleisio, Mannau Pleidleisio a Gorsafoedd Pleidleisio.

O ran yr Ardaloedd Pleidleisio presennol nid oes gennyf unrhyw sylw i'w wneud, ac rwy'n fodlon gadael yr agwedd hon ar yr adolygiad i Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Mae angen archwilio un o'r Gorsafoedd Pleidleisio gyda'r bwriad o chwilio am leoliad arall. Gofynnaf i’r Cyngor ystyried yr argymhelliad sydd fel y ganlyn:-

Ardal Bleidleisio Gorsaf Bleidleisio Gyfredol Gorsaf Bleidleisio Arfaethedig
NI3 - Ystalyfera (Cwmtwrch) Festri Capel Beulah Y Neuadd Gymuned, Ystalyfera

Clive Pinney
Swyddog Canlyniadau Gweithredol

Neuadd y Sir Powys
Llandrindod
Powys
LD1 5LG

5 Hydref, 2023