Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gwylio Cyfarfodydd Cyngor o Bell

Gallwch wylio cyfarfodydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot ar lein bellach.

Cyfarfodydd blaenorol

Ar ôl i gyfarfodydd ddod i ben, cânt eu cyhoeddi a byddant ar gael i’w gwylio ar y dudalen hon.

Cyfarfodydd byw

I wylio cyfarfodydd y dyfodol yn fyw drwy gyfrwng Microsoft Teams, bydd angen i chi gofrestru ymlaen llaw i fod yn rhan o’r oriel gyhoeddus rithiol, drwy e-bostio democratic.services@npt.gov.uk, erbyn 12 hanner dydd y diwrnod cyn y cyfarfod. Cewch fanylion ynghylch sut i ymuno yn yr ymateb.

Drwy fod yn bresennol yn y cyfarfod hwn, bydd eich cyfeiriad e-bost yn weladwy i’r rheini sy’n bresennol. Oherwydd y defnydd o’r llwyfan Microsoft TEAMS, nid yw’r cyngor yn gallu cuddio cyfeiriadau e-bost y rheini sy’n bresennol ac wrth gymryd rhan yn y cyfarfod rydych yn rhoi eich caniatâd i’ch e-bost fod yn weladwy yn y modd hwn.

Gellir dod o hyd i ddyddiadau ac amseroedd cyfarfodydd i ddod yma

Archif

Os hoffech weld recordiadau hŷn o gyfarfodydd, ymwelwch â sianel YouTube y Cyngor