Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Llifogydd – Â phwy y dylid cysylltu

Llifogydd – Â phwy y dylid cysylltu.

Y Gwasanaeth Tân ac Achub

Galw: 999

Cyfoeth Naturiol Cymru
(0300) 065 3000 (0300) 065 3000 voice +443000653000
Dŵr Cymru
Gwasanaethau Dŵr ac argyfyngau
(0800) 052 0130 (0800) 052 0130 voice +448000520130
Gwasanaethau Carthffosiaeth ac argyfyngau
(0800) 085 3968 (0800) 085 3968 voice +448000853968
Cyngor Castell-nedd Port Talbot
(01639) 686868 (01639) 686868 voice +441639686868
Cyngor Castell-nedd Port Talbot
(01639) 686868 (01639) 686868 voice +441639686868
Cyngor Castell-nedd Port Talbot
(01639) 686868 (01639) 686868 voice +441639686868