Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Is-grŵp Pobl, Sgiliau a Busnes

Cymorth ac ymateb ar unwaith er mwyn:

  • Cynnal dadansoddiad priodol o’r bylchau (e.e. swyddi sydd ar gael; prinder llefydd hyfforddi ac ati) a defnyddio data i wneud argymhellion.
  • Sicrhau’r cymorth priodol ar yr adeg iawn i weithwyr yr effeithir arnynt yn uniongyrchol, gan gynnwys darparu ail-gyflogaeth, ail-hyfforddiant, cyngor ar fudd-daliadau, cyngor ar bensiynau ac ati.
  • Cefnogi’r rheini sydd am sefydlu eu busnes eu hunain
  • Cefnogi’r busnesau hynny yr effeithir arnynt yn y gadwyn gyflenwi.
  • Rhoi cymorth iechyd a lles i’r rheini yr effeithir arnynt
  • Gweithio gyda phartneriaid lleol a sefydliadau AU/AB i rannu rhaglenni sgiliau sy’n addas ar gyfer gweithwyr yr effeithir arnynt, gan nodi bylchau a datblygu rhaglenni sgiliau newydd lle mae bylchau mewn hyfforddiant