Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Coetir Craig Gwladus

Mae Craig Gwladus yn gyfuniad hyfryd o lethrau coediog trwchus, brigiadau creigiog, cynefinoedd amrywiol o fywyd gwyllt a Threftadaeth lofaol, y cyfan wedi'u cysylltu gan rhwydwaith o lwybrau troed. . 

Mae'r parc yn 1.8km o hyd a 300m ar ei bwynt lletaf, ond mae'n codi 150m (500 troedfedd) o uchder, gan ddarparu golygfeydd eang o Gwm Nedd o'i llethrau sy'n wynebu'r De-ddwyrain. Mae meysydd parcio ar y safle sy'n darparu mynediad hawdd a mannau picnic. 

Mae pobl leol hael a gofalgar yn helpu i gadw ' r parc prydferth hwn ar agor ac i ffynnu. Os hoffech chi helpu ffrindiau Craig Gwladus, cysylltwch ag Ian Davies, Ysgrifennydd y Cyfeillion drwy dudalen Facebook y Cyfeillion.

Cyfarwyddiadau i SA10 8LF
Craig Gwladus
Penscynor Cil-ffriw Castell-nedd Castell-nedd Port Talbot SA10 8LF pref