Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Canolfannau hamdden

Mae Hamdden Celtic yn rheoli 9 canolfan hamdden proffesiynol  ar draws y Fwrdeistref. Maent yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau gan gynnwys dosbarthiadau ffitrwydd, ystafelloedd ffitrwydd, ystafelloedd pwysau, pyllau nofio, chwaraeon raced, chwaraeon tîm yn yr awyr agored ac ystafelloedd iechyd ar gyfer pob oed a gallu.

Mae gan bob Canolfan oriau agor unigol ac amserlenni, a gallwch dalu y sesiwn neu ddewis o ddetholiad o becynnau aelodaeth. Defnyddiwch y manylion cyswllt isod am ragor o fanylion.

Hamdden Celtic
(0300) 365 5566 (0300) 365 5566 voice +443003655566