Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Canolfan gymunedol Cwmafan

Cyfarwyddiadau i SA12 9DF
Canolfan gymunedol Cwmafan
Heol Depot Cwmafan Port Talbot SA12 9DF pref
(01639) 887313 (01639) 887313 voice +441639887313

Canolfan Gymunedol Cwmafan yw un o ganolfannau prysuraf yr ardal. Mae’n adnabyddus i drigolion Cwmafan ac mae gyferbyn â Llyfrgell Cwmafan.

I gael gwybodaeth am gyrsiau ac argaeledd ystafell. 

Gall yr holl drefniadau cadw lle newid- gwiriwch gyda staff y ganolfan.

Cyfleusterau sydd ar gael i'w llogi

Prif neuadd ag ardal lwyfan

Yn addas ar gyfer: achlysuron, cyfarfodydd, cynadleddau, partïon pen-blwydd a sefydliadau masnachol

Lleodd i: 362 i sefyll, uchafswm o 360 yn eistedd

Ystafell ochr ddwbl

Yn addas ar gyfer:  cyfarfod i dros 15 o bobl

Lleodd i: 30 ar y mwyaf

Ystafell ochr

Yn addas ar gyfer: cyfarfodydd llai o hyd at 15 o bobl

Lleodd i: 15 ar y mwyaf

Llety

 • Un prif neuadd fawr â llwyfan
 • Dwy ystafell ochr fach
 • Un ystafell ochr fawr
 • Cegin
 • Digon o le parcio

Cyfleusterau Ychwanegol

 • Cyfleusterau cegin gyda boeler hydro
 • Lluniaeth (ar gael ar gais)
 • System PA (ar gael i'w llogi trwy gais)
 • Gliniadur (ar gael ar gais)
 • Taflunydd a sgrîn (ar gael ar gais)

Mynediad

 • Mae'r ganolfan yn cydymffurfio â'r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd.